UW WBSO-AANVRAAG IN BEHANDELING

RVO-adviseurs hebben veel informatie nodig om een subsidieaanvraag goed te kunnen beoordelen. Ze willen namelijk zeker weten dat uw project aansluit op de doelstellingen van de overheid met de WBSO. Dat betekent dat goedkeuring niet altijd in één keer gaat.

WBSO-VRAGENBRIEF? GEEN NOOD, HET IS EEN EXTRA KANS

Vaak stuurt RVO na uw aanvraag nog een zogenoemde ‘vragenbrief’: een verzoek om meer informatie. Dat is positief: de RVO-adviseur ziet aanknopingspunten tussen uw aanvraag en wat de overheid met de subsidie wil bereiken. Het is een extra kans om te beargumenteren waarom RVO uw aanvraag zou moeten goedkeuren.

WBSO-AANVRAAG AFGEWEZEN. WAT NU?

Zoals gezegd, beoordeelt een RVO-adviseur of uw project aansluit bij de doelstellingen en uitgangspunten van de WBSO. Soms vindt de adviseur dat het project niet of onvoldoende aansluit, zelfs na het ontvangen van meer informatie. In dat geval kan RVO uw aanvraag afwijzen. En daar staat u dan. Met lege handen. Of toch niet?

Heeft het zin om in bezwaar te gaan?

Het is niet altijd makkelijk om te beoordelen wanneer een bezwaar wel of geen zin heeft. U kunt daarvoor kijken naar de redenen waarom RVO uw aanvraag heeft afgewezen. Blijkt daaruit bijvoorbeeld dat RVO uw S&O-project verkeerd heeft begrepen of geïnterpreteerd, dan kunt u eventueel bezwaar aantekenen. (Natuurlijk heeft u van begin af aan al geprobeerd om misverstanden te voorkomen door de aanvraag zo duidelijk mogelijk op te stellen!)

In bezwaar bij RVO, die mijn aanvraag ook al heeft behandeld? Dat kán echt

Misschien bent u wat huiverig om bezwaar aan te tekenen tegen een overheidsinstantie. Toch is dat niet nodig. Bezwaar is wettelijk toegestaan, en in de wet staat ook de procedure die u daarbij moet volgen. De behandelaars van het bezwaar moeten daarom de aanvraag, eventuele aanvullende correspondentie, het bezwaarschrift en hetgeen in de hoorzitting is aangegeven, meenemen in de heroverweging van de aanvraag! En, mocht bezwaar geen soelaas bieden (in de meeste gevallen heeft bezwaar wel succes) dan kunt u aansluitend in beroep.


Het helpt wel als u zich bij zo’n procedure laat adviseren door een ervaren jurist, liefst met specifieke kennis van subsidierecht. Een jurist:

  • weet hoe RVO denkt en de aanvragen beoordeelt
  • adviseert over de slaagkans van een bezwaar of beroep
  • formuleert het bezwaar- of beroepschrift
  • dient het bezwaar- of beroepschrift namens u in
  • vertegenwoordigt u tijdens de hele rechtsgang in bezwaar of in beroep

TIP!

Een jurist met kennis van subsidierecht is onmisbaar bij bezwaar of beroep als u uw slaagkans wilt verhogen. Zo’n ervaren jurist vindt u meestal niet bij een advocatenkantoor, maar wel bij een gespecialiseerd bureau als PNO.