REALISATIEMELDING: RVO WIL INZICHT IN UITGEVOERDE UREN

Na afloop van het kalenderjaar moet u RVO een zogenoemde ‘realisatiemelding’ sturen. Een realisatiemelding is een overzicht van alle uren die u heeft uitgevoerd in uw S&O-project: het aantal uren dat u echt heeft gemaakt en eventueel de werkelijke kosten en uitgaven. Hiermee controleert RVO of u niet te veel WBSO krijgt. Een realisatiemelding insturen heet ook wel ‘mededeling doen’.

WAT GEBEURT ER ALS U TE VEEL OF TE WEINIG UREN MAAKT?

Stel dat u voor 2.000 uur WBSO heeft aangevraagd en gekregen, maar u heeft ‘slechts’ 1.500 uur daadwerkelijk uitgevoerd. U zou dan voor 500 uur te veel WBSO krijgen. RVO geeft dan een zogenoemde ‘correctie-S&O-verklaring’ af van 500 uur. Dit wil zeggen dat RVO het WBSO-bedrag dat u mag aftrekken, vermindert. U krijgt dan dus een nieuwe verklaring. Bent u een zelfstandige en heeft u minder dan 500 uur op het project gemaakt, dan trekt RVO de verklaring zelfs helemaal in. Als bedrijf verrekent u de ontvangen correctie in de aangifte loonheffing.

Heeft u meer uren aan een S&O-project gespendeerd dan dat u heeft aangevraagd? Dan krijgt u niet meer WBSO. Zoals u ziet: het is van groot belang om de omvang van een S&O-project vooraf goed in te schatten!

“Als je een planning maakt en de planning klopt ook, dan heb je waarschijnlijk niet geïnnoveerd.”

WAT PRESIS HEEFT GELEERD OVER INNOVATIE PLANNEN

HOE DOET U EEN MEDEDELING?

Mededeling doet u via het eLoket van de overheid vóór 1 april. U krijgt hierover in januari een brief van RVO. Om mededeling via het eLoket te kunnen doen over uw projecten, heeft u eHerkenning nodig.

TIP

Laat u de mededeling doen door een gespecialiseerd bureau zoals PNO, dan heeft u geen eHerkenning nodig.

WAAR MOET U IN IEDER GEVAL OP LETTEN BIJ HET DOEN VAN MEDEDELING?

  • Zorg dat de uren in uw mededeling aansluiten op uw urenadministratie.
  • Doe de mededeling tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 31 maart; niet tijdig mededeling doen kan leiden tot een boete.
  • Zorg dat u eHerkenning heeft als u zelf mededeling wilt doen.
  • Maakt u gebruik van de werkelijke kosten en uitgaven? Zorg dan dat deze werkelijke kosten en uitgaven aansluiten bij uw financiële administratie.

TIP

Zorg dat uw mededeling aansluit op uw urenadministratie. Het komt nog wel eens voor dat bij controle door RVO blijkt dat dit niet het geval is - met als mogelijk gevolg een correctie of boete.