WAT LEVERT DE WBSO U OP?

Zoals gezegd: u mag het bedrag op uw S&O-verklaring - de maximale S&O-afdrachtvermindering - dus aftrekken van de loonheffing. U kunt twee typen S&O-kosten verrekenen met de loonheffing:

Loonkosten

Uren die u heeft besteed aan uw S&O-projecten.


Overige kosten en uitgaven

Met ‘overige kosten’ bedoelt RVO out-of-pocket kosten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan kosten voor het laten maken van testopstellingen. ‘Uitgaven’ zijn investeringen in een bedrijfsmiddel, zoals de aanschaf van apparatuur of instrumenten bedoeld voor speur- en ontwikkelingswerk.

“Zonder de WBSO zouden we in een aantal gevallen innovatietrajecten niet hebben gedaan omdat het uitzicht op resultaat toch te ongunstig zou zijn.”

WAT DE WBSO BETEKENT VOOR SUNPROJECTS

De loonkosten en de ‘overige kosten en uitgaven’ vormen samen de grondslag voor de afdrachtvermindering, ook wel de S&O-loonsom genoemd. De WBSO-vergoedingen die voor 2021 gelden, hebben we voor u in beeld gebracht en op een rij gezet.

1. LOONKOSTEN

  • 40% over de eerste 350.000 euro die u aan uren heeft besteed aan uw S&O-projecten
  • 16% over het resterende bedrag

Bent u starter, dan zijn de vergoedingen:

  • 50% over de eerste 350.000 euro die u aan uren heeft besteed aan uw S&O-projecten en
  • 16% over het resterende bedrag

Zelfstandigen die een WBSO-aanvraag indienen, komen in aanmerking voor een S&O-aftrek in aanvulling op hun zelfstandigenaftrek. Dat geldt alleen als ze minimaal 500 uur aan S&O hebben besteed in dat kalenderjaar. RVO stelt het bedrag van de zelfstandigenaftrek jaarlijks vast. Voor 2021 is deze aftrek 13.188 euro. Bent u een startende zelfstandige? Dan krijgt u aanvullende S&O-aftrek. Deze aanvullende aftrek is 6.598 euro in 2021.

2. OVERIGE KOSTEN EN UITGAVEN

Kosten en uitgaven forfait

Heeft u bij uw WBSO-aanvraag gekozen voor het forfait (de vaste vergoeding), dan komt er een bedrag bij bovenop uw loonkosten. In feite krijgt u een hoger S&O-uurloon:

  • Voor de eerste 1.800 uur krijgt u een opslag van het S&O-uurloon van 10 euro.
  • Voor het overschot boven de 1.800 uur krijgt u een opslag van het S&O-uurloon van 4 euro.

Werkelijke kosten en uitgaven

Wanneer u ervoor kiest om uw werkelijke kosten en uitgaven op te voeren, dan wordt het aanvullende bedrag op uw loonkosten berekend op basis van de geschatte kosten en uitgaven die u verwacht te gaan maken voor uw S&O-project.

Er is geen maximum aan het totale S&O-loon en de kosten en uitgaven waarover het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering wordt berekend.

“De WBSO helpt je om meer te kunnen realiseren met dezelfde mensen.”

WAT DE WBSO KONINKLIJKE GLASFABRIEK LEERDAM OPLEVERT