DE WBSO AANVRAGEN:
HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK?

Als u WBSO wilt aanvragen, is het van belang dat u rekening houdt met een aantal zaken. Wij hebben de belangrijkste punten hieronder voor u op een rij gezet.

STAP 1


ZORG DAT UW PROJECT AANSLUIT OP DE EISEN VAN RVO

Alleen als u zeker weet dat uw project aansluit op de eisen van RVO heeft het zin om WBSO aan te vragen. Deze eisen zijn:

  • U moet zo specifiek mogelijk beschrijven welke S&O-werkzaamheden u gaat uitvoeren.
  • U verwoordt zo nauwkeurig mogelijk technische knelpunten en oplossingsrichtingen in uw S&O-project.

Het is hierbij van belang dat uw project gericht is op het ontwikkelen van een technisch nieuw product, proces of nieuwe programmatuur. Bij deze projecten is het belangrijk dat er technische knelpunten worden opgelost. De technische knelpunten in het project moeten nieuw zijn voor de aanvrager en er moet een risico aanwezig zijn dat het project niet zal slagen. 

TIP

Laat uw aanvraag checken door iemand die u kan vertellen of uw project op de RVO-eisen aansluit.

“Los die technische knelpunten op en doe wat je ervoor moet doen.”

WAAR HET VOLGENS VR OWL OM DRAAIT BIJ WBSO AANVRAGEN

STAP 2


CONTROLEER UW AANVRAAG AAN DE HAND VAN ONZE CHECKLIST

Loop de volgende checklist door om te zorgen dat uw aanvraag volledig is:

STAP 3


BEPAAL HET JUISTE MOMENT OM WBSO AAN TE VRAGEN

Als ondernemer wilt u flexibel zijn en kunnen anticiperen op onverwachte ontwikkelingen. Gelukkig speelt de WBSO daarop in. U kunt namelijk op elk gewenst moment in het jaar een WBSO-aanvraag indienen bij RVO. Daarom is het belangrijk om van tevoren goed te bepalen wat voor u het gunstigste indieningsmoment is. De minimale aanvraagperiode is drie maanden en de maximale periode is een heel kalenderjaar. Het aantal aanvragen per kalenderjaar is dus minimaal één en maximaal vier.

Voor zelfstandigen gelden er andere eisen:

  • U besteedt minimaal 1.225 uur per jaar aan uw onderneming, waarvan minimaal 500 uur aan S&O.
  • U kunt altijd aanpassingen doen in uw lopende aanvraag.

TIP

Wij raden over het algemeen twee aanvraagperiodes aan van zes maanden per kalenderjaar. Daarmee houdt u uw administratieve lasten zo laag mogelijk, maar heeft u toch voldoende flexibiliteit in uw WBSO-aanvragen.

"Dat is één van de redenen waarom wij de WBSO één keer per half jaar aanvragen.”

HOE VAAK KONINKLIJKE GLASFABRIEK LEERDAM DE WBSO AANVRAAGT

STAP 4


RVO BEOORDEELT UW AANVRAAG

EN VRAAGT EVENTUEEL NOG OM EXTRA INFO

Nadat u een aanvraag heeft ingediend, beoordelen de adviseurs van RVO deze op inhoud. Daarbij is het belangrijkste criterium altijd de technische nieuwheid van het ontwikkelingswerk. Hoe beter en completer u dit heeft omschreven, hoe eerder u een S&O-verklaring krijgt. U kunt een reactie van RVO verwachten binnen ongeveer drie maanden. In 10% van de gevallen duurt het langer: dan vraagt RVO vaak nog om extra informatie.